Rådgivning

Trøndelag Revisjon AS sine ansatte innehar erfaring fra offentlig kontrollvirksomhet, virksomhet som regnskapsfører og rådgiver.

I tillegg til den lovpålagte revisjon kan vi derfor tilby bistand innen andre områder som f.eks.:

  • Økonomiske analyser
  • Teknisk utarbeidelse av årsoppgjør
  • Vurdering og forslag til bedring av administrative – og regnskapsmessige rutiner
  • Samtalepartner om ulike forretningsmessige spørsmål
  • Skattemessig rådgivning
  • Fusjon- og fisjonsplanlegging
  • Verdsetting av selskap