Trøndelag Revisjon

Rådgiver og samtalepartner med lokal tilhørighet.

Velkommen til oss!

Vår klare målsetting er å tilby høy faglig kompetanse med lokal nærhet til våre klienter i en atmosfære av gjensidig respekt for hverandres ansvarsområder utøvd i en tillitsfull omgangstone. Dette skal bidra til å kvalitetssikre selskapets administrative og økonomiske arbeid.

Hva vi kan tilby deg

Revisjon

Den tid da revisor kun kontrollerte selskapets regnskap og bilag er forbi. Som selskapets revisor ønsker vi å være en ressurs som er interessert i selskapets drift og organisasjon, og som kan tilføre selskapet kompetanse via vår erfaringsbakgrunn.

Rådgivning

Trøndelag Revisjon AS sine ansatte innehar erfaring fra offentlig kontrollvirksomhet, virksomhet som regnskapsfører og rådgiver. I tillegg til den lovpålagte revisjon kan vi derfor tilby bistand innen andre områder

Kom i kontakt med oss

Trøndelag Revisjon AS har drevet i revisjons- og rådgivingsbransjen i Midt-Norge i over 25 år. I 2014 ble selskapet solgt til nye eiere som også tidligere var ansatt i selskapet.

Ta kontakt ved interesse!

Trøndelag Revisjon AS