Om oss

Trøndelag Revisjon AS har drevet i revisjons- og rådgivingsbransjen i Midt-Norge i over 25 år. I 2014 ble selskapet solgt til nye eiere som også tidligere var ansatt i selskapet. Vi anser oss selv som en kompetansebedrift og satser nå ytterligere i et interessant marked med hovedvekt på Trøndelag.

Vår klare målsetting er å tilby høy faglig kompetanse med lokal nærhet til våre klienter i en atmosfære av gjensidig respekt for hverandres ansvarsområder utøvd i en tillitsfull omgangstone. Dette skal bidra til å kvalitetssikre selskapets administrative og økonomiske arbeid.

Ansatte

Asle Vang

Daglig leder

- Oppdragsavnsvarlig revisor
- Statsautorisert revisor
- Autorisert Regnskapsfører

Arnhild Wist

Faglig leder

- Oppdragsansvarlig revisor
- Statsautorisert revisor
- Autorisert regnskapsfører

Ta kontakt ved interesse!

Trøndelag Revisjon AS