Revisjon

Vår erfaring er at stadig flere revisjonsklienter forventer en mer omfattende bistand fra revisor i dag enn tidligere. Den tid da revisor kun kontrollerte selskapets regnskap og bilag er forbi. Som selskapets revisor ønsker vi å være en ressurs som er interessert i selskapets drift og organisasjon, og som kan tilføre selskapet kompetanse via vår erfaringsbakgrunn.

Vi viser her til de praktiske egne erfaringer vi har innen regnskap og økonomi, samtidig som selskapets eiere har lang erfaring fra næringslivet i Trøndelag. Vi tror dette vil komme til nytte ved analyse og forslag til utvikling av de administrative og økonomiske rutiner i bedriftene.

Vi er godkjent av Finanstilsynet

Gjennom revisjon fastslås om et regnskap, et system og så videre tilfredsstiller gitte krav. Dette gjøres på en objektiv og faktabasert måte. Alle selskap som påtar seg revisjon etter revisorloven må ha godkjenning av Finanstilsynet.

Ta kontakt ved interesse!

Trøndelag Revisjon AS