Rådgivning

Trøndelag Revisjon AS sine ansatte innehar erfaring fra offentlig kontrollvirksomhet, virksomhet som regnskapsfører og
rådgiver. I tillegg til den lovpålagte revisjon kan vi derfor tilby bistand innen andre områder

Andre tjenester vi tilbyr

Økonomiske analyser

Vurdering og forslag til bedring av administrative – og regnskapsmessige rutiner

Teknisk utarbeidelse av årsoppgjør

Samtalepartner om ulike forretningsmessige spørsmål

Skattemessig rådgivning

Fusjon- og fisjonsplanlegging

Verdsetting av selskap

Ta kontakt ved interesse!

Trøndelag Revisjon AS